Aktivitete dhe të reja shkencore

Konferenca e Parë Ndërkombëtare “Zhvillimet Aktuale dhe Perspektivat e Reja në Shkencat e Aplikuara dhe Ekonomi”

International Conference “Current Developments and New Perspectives in Applied Sciences and Economy”

Medical Session: “The Present and Future of Laboratory Medicine”

Economy Session: “Scientific Thought in Economic Development and Future Challenges”

DownloadScientific Programme

DownloadBook of Abstracts

Revista Shkencore LOGOS, Nr. 4

Doli numri i ri i Revistës Shkencore LOGOS

DownloadRevista Shkencore LOGOS, Nr. 4

Konferenca e Parë Studentore në Shkencat e Aplikuara dhe Ekonomike

Sesioni i Ekonomisë

DownloadProgrami Shkencor

Sesioni i Shkencave të Aplikuara

DownloadProgrami Shkencor