Programet e Studimit Master

Programet tona pasuniversitare janë të hartuara në përputhje me standardet europiane dhe janë ndërtuar për ata studentë që duan të rrisin nivelin e tyre arsimor. Ne sigurojmë njohuri të thella dhe specializim duke u dhënë studentëve çka është e nevojshme dhe e domosdoshme për të qenë gjithmonë një hap përpara konkurrencës. Kolegji Universitar “LOGOS” ofron programe të ciklit të dytë Master në bazë të sistemit të Bolonjës: Master Profesional (full-time), 3 semestra (1.5 vite akademike) me 90 kredite gjithsej. Master Shkencor (full-time), 4 semestra (2 vite akademike) me 120 kredite gjithsej.

Teknikë e Lartë Laboratorësh Mjekësorë (1.5 vite)

Financë-Kontabilitet (1.5 vite)