STRUKTURA E VITIT AKADEMIK 2016-2017


1 Ditë mësimi 2 Testet 3 Pushime 4 Provime 5 Sezoni vjeshtës 6 Përmirësim note
7 Provim
paradiplomimi
8 Mbrojtje diplome
Tetor 2016 SEM JAVA Shënime
H M M E P Sh D
1 2 3 4 5 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 I I Mësim
24 25 26 27 28 29 30 I II Mësim
31 I III Mësim
Nëntor 2016
H M M E P Sh D
1 2 3 4 5 6 I III Mësim
7 8 9 10 11 12 13 I IV Mësim
14 15 16 17 18 19 20 I V Mësim
21 22 23 24 25 26 27 I VI Mësim
28 29 30 I VII 28 - 29 nëntor
pushim zyrtar
Dhjetor 2016
H M M E P Sh D
1 2 3 4 I VII Mësim
5 6 7 8 9 10 11 I VIII Testi I
12 13 14 15 16 17 18 I IX Testi I
19 20 21 22 23 24 25 I X Mësim
26 27 28 29 30 31 Pushimet Dimërore
Janar 2017
H M M E P Sh D
1 Pushimet Dimërore
2 3 4 5 6 7 8 Pushimet Dimërore
9 10 11 12 13 14 15 I XI Mësim
16 17 18 19 20 21 22 I XII Mësim
23 24 25 26 27 28 29 I XIII Mësim
30 31 XIV Mësim
Shkurt 2017
H M M E P Sh D
1 2 3 4 5 I XIV Mësim
6 7 8 9 10 11 12 I XV Mësim
13 14 15 16 17 18 19 I Mësim deri më
datë 15-02-2017, datë 16+ sezoni provimeve
20 21 22 23 24 25 26 I Sezoni provimeve
27 28 I Sezoni provimeve
Mars 2017
H M M E P Sh D
1 2 3 4 5 I Sezoni provimeve
6 7 8 9 10 11 12 II Mësim
13 14 15 16 17 18 19 II I Mësim/ datë 14
mars pushim zyrtar
20 21 22 23 24 25 26 II II Mësim/ datë 22
mars pushim zyrtar
27 28 29 30 31 II III Mësim
Prill 2017
H M M E P Sh D
1 2
3 4 5 6 7 8 9 II IV Mësim
10 11 12 13 14 15 16 II V Mësim
17 18 19 20 21 22 23 II VI Datë 17 prill
pushim zyrtar/ datë 18 fillon mësimi
24 25 26 27 28 29 30 II VII Mësim
Maj 2017
H M M E P Sh D
1 2 3 4 5 6 7 II VIII Testi II/ datë 1
maj pushim zyrtar
8 9 10 11 12 13 14 II IX Testi II
15 16 17 18 19 20 21 II X Mësim
22 23 24 25 26 27 28 II XI Mësim
29 30 31 II XII Mësim
Qershor 2017
H M M E P Sh D
1 2 3 4 II XII Mësim
5 6 7 8 9 10 11 II XIII Mësim
12 13 14 15 16 17 18 II XIV Mësim
19 20 21 22 23 24 25 II XV Mësim deri më
datë 21-qershor-2017, datë 22+ sezoni provimeve
26 27 28 29 30 II Sezoni provimeve/
datë 26 qershor pushim zyrtar
Korrik 2017
H M M E P Sh D
1 2 II Sezoni provimeve
3 4 5 6 7 8 9 II Sezoni provimeve
10 11 12 13 14 15 16 II Sezoni provimeve
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Gusht 2017
H M M E P Sh D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Shtator 2017
H M M E P Sh D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 Sezoni i vjeshtës
18 19 20 21 22 23 24 Sezoni i vjeshtës
25 26 27 28 29 30 Sezoni për
përmirësim note