Aktivitete dhe të reja shkencore

Konferenca e Parë Ndërkombëtare “Zhvillimet Aktuale dhe Perspektivat e Reja në Shkencat e Aplikuara dhe Ekonomi”

International Conference “Current Developments and New Perspectives in Applied Sciences and Economy”

Medical Session: “The Present and Future of Laboratory Medicine”

Economy Session: “Scientific Thought in Economic Development and Future Challenges”

DownloadScientific Programme

DownloadProceedings Book

DownloadBook of Abstracts

Revista Shkencore LOGOS, Nr. 4

Doli numri i ri i Revistës Shkencore LOGOS

DownloadRevista Shkencore LOGOS, Nr. 4

Konferenca e Parë Studentore në Shkencat e Aplikuara dhe Ekonomike

Sesioni i Ekonomisë

DownloadProgrami Shkencor

Sesioni i Shkencave të Aplikuara

DownloadProgrami Shkencor

Revista Studentore LOGOS, Nr. 1

Doli numri i parë i Revistës Studentore LOGOS.

DownloadRevista Studentore LOGOS, Nr.1

Manuali: Kërpudha Helmuese dhe të Ngrënshme në Shqipëri

Kolegji Universitar "Logos" botoi Manualin: Kërpudha Helmuese dhe të Ngrënshme në Shqipëri.

DownloadKërpudha Helmuese dhe të Ngrënshme në Shqipëri, Manual