Aplikim

________

Regjistrime të reja

Si të aplikoj?

Kur mund të aplikoj?

Çfarë janë kërkesat e pranimit?

Ç’dokumente më kërkohen për t’u regjistruar?

 

Transferime

Kolegji Universitar "Logos" pranon trasferime të studentëve në vitet ndërmjetëse nga institucionet e tjera të arsimit të lartë vendase ose të huaja, publike ose private, që lejojnë trasferimin e studenteve të tyre në institucione të tjera të arsimit të lartë.

Si të aplikoj?

Kur mund të aplikoj?

Çfarë janë kërkesat e pranimit?

Ç’dokumente më kërkohen për t’u regjistruar?

Shkarko Formularet

FORMULAR  APLIKIMI  

Bachelor
Cikli i parë: Diplomë e nivelit të parë

  Download Now
    

FORMULAR APLIKIMI 

Master Profesional
Cikli i dytë:Diplomë e nivelit të dytë

  Download Now
    

FORMULAR TRANSFERIMI 

Bachelor
Cikli i parë:Diplomë e nivelit të parë

  Download Now