Programet e Studimit Bachelor

Programet tona universitare janë hartuar në përputhje me standardet europiane duke u siguruar studentëve bazat shkencore që do të ndihmojnë në transformimin e tyre në profesionistë shumë të kualifikuar të fushës që kanë zgjedhur. Kolegji Universitar “LOGOS” ofron diploma Bachelor sipas sistemit të Bolonjës në përputhje me kërkesat aktuale të tregut të punës.

Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë (3 vite)

Informatikë e Zbatuar (3 vite)

Menaxhim Biznesi (3 vite)

Menaxhim Turizmi (3 vite)

Financë-Kontabilitet (3 vite)