Provimet e Vjeshtës 2017

Lajmërohen të gjithë studentët që kanë provime përsëritëse në Shtator se për të hyrë në këto provime duhet që nga data 1 Shtator – 7 Shtator:

  1. Të bëjnë pagesën në zyrën e financës.
  2. Të bëjnë regjistrimin në sekretari me mandat pagesën.

Në provim do të hyjnë vetëm mbasi të kenë bërë regjistrimin brenda periudhes se caktuar me larte. Asnjë regjistrim vjeshte nuk do të bëhet mbas datës 8 Shtator.

Programi i provimeve do të shpallet në datë 8 Shtator 2017.

Provimet përsëritëse do të zhvillohen në periudhën 11 Shtator – 22 Shtator.

Provimet për përmirësim do të zhvillohen në periudhën 25 – 29 Shtator.

Start Time

12:00 am

E premte, Shtator 1, 2017

Finish Time

11:59 pm

E premte, Shtator 29, 2017

Address

KU Logos, Tiranë, Albania

Location: KU Logos, Tiranë, Albania

Event Participants