Vende Vakante Pune

Në kushtet e zgjerimit të veprimtarisë së tij akademike dhe kërkimore, Kolegji Universitar “Logos” fton individë të interesuar të aplikojnë për t’u punësuar si lektorë te brendshem për 1 (një) vend të në fushën:

MENAXHIM BIZNES

Kandidatët të kenë:

 • diplomë dhe ekspertizë në fushën e kërkuar;
 • përvojë pune, (përparësi përvoja në mësimdhënie);
 • aftësi menaxheriale;
 • aftësi komunikimi;
 • aftësi dhe dëshirë për punë në ekip;

Preferohen ata kandidatë që kanë graden shkencore Doktor ne këtë fushë

Do të ishte prioritet nëse kanë kryer një nga ciklet e studimeve në universitete perëndimore.

Afati i aplikimit: 01 shtator 2017

Procedura e aplikimit: Dokumentacioni i plotë dorëzohet personalisht pranë Zyrës së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore të Kolegjit Universitar “Logos”.
Rr. “Dritan Hoxha”, Pallatet Komfort (Mbi NBG)
Përball Pallatit të Sportit “Asllan Rusi”
Tiranë 1001, Albania
Email: burimet.njerezore@shlplogos.edu.al
Telefon: (+355) 04 2405355.

Dokumentet e nevojshme për konkurrim:

 • Curriculum Vitae
 • Diplomë të studimeve universitare
 • Diplomë të studimeve Master
 • Listat përkatëse të notave
 • Doktoratura (dëshmi ekuivalentimi nga MAS për kandidatët që kanë studiuar jashtë vendit)
 • Listë botimesh/projektesh

Për vazhdimin e procedurës, njoftohen vetëm personat që në procesin e përzgjedhjes, përfshihen në listën e shkurtër.

Data e publikimit 13/07/ 2017, Tirane

Start Time

12:00 am

E enjte, Korrik 13, 2017

Finish Time

11:59 pm

E premte, Shtator 1, 2017

Address

KU Logos, Tiranë, Albania

Location: KU Logos, Tiranë, Albania

Event Participants