Kriteret e Pranimit

___________

Për Ciklin e Parë Bachelor në Programet e Fakultetit Ekonomik

 • Nota sipas VKM.
  .

 
Për Ciklin e Parë Bachelor në Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësor

 • Nota sipas VKM.
  .

 
Për Ciklin e Parë Bachelor në Informatikë e Zbatuar

 • Mesatare e përgjithshme e tre viteve të shkollimit mbi 6.
 • Mesatare e përgjithshme mbi 6 në lëndën Matematikë.
 • Mesatare e përgjithshme mbi 6 në lëndën Fizikë.
 • Mesatare e përgjithshme mbi 6 në lëndët Teknologji Informacioni dhe Komunikim ose Informatikë.

Për Ciklin Dytë Master Profesional në Financë-Kontabilitet

 

 • Studentët duhet të kenë mbaruar ciklin e parë "Bachelor" në "Financë Kontabilitet" me notë mesatare 6.

 
Për Ciklin e Dytë Master Profesional në Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësor

 • studentët duhet të kenë mbaruar ciklin e parë "Bachelor" në "Teknikë e Lartë Laboratorë Mjekësorë" me notë mesatare 6.