LOGOS Alumni

Në përputhje me misionin kryesor të tij, Kolegji Universitar “Logos” ka në fokusin e tij studentin, jo vetëm në kuadër të ofrimit të programeve cilësore të studimit të mbështetura në përvojën e vendeve europiane, por edhe në ofrimin e praktikave e intershipeve me institucionet bashkëpunuese në përputhje me nevojat e tregut të punës dhe atë të investimeve për të mbështetur punësimin e studentëve të diplomuar në Kolegjin Universitar “Logos”.

Në këtë kuadër, pranë zyrës së këshillimit të karrierës të Kolegjit Universitar “Logos”, është ngritur struktura “LOGOS Alumni” e cila përben “fytyrën e Kolegjit” në treg.

“LOGOS Alumni” përbëhet nga studentë të diplomuar në bachelor dhe master në Kolegjin Universitar “Logos”, të cilët janë bashkëpunëtorët kryesorë të Kolegjit, mbledhësit e fondeve për projektet, ideatorët e programeve të reja, kontribuesit në krijimin e tregjeve të punës për Kolegjin, etj.

Regjistrohu ose kërko informacion në: alumni@shlplogos.edu.al

Formulari i regjistrimit në “LOGOS Alumni”

DownloadFormular Regjistrimi për Alumni

 

Organet drejtuese të LOGOS Alumni

Presidenti

Amarildo Allmuça

President i  LOGOS ALUMNI është Amarildo Allmu­ça, i diplomuar në ciklin e studimeve Bachelor dhe Master në Kolegjin Universitar “Logos”, për Financë – Kontabilitet.

Bordi Drejtues

Bordi drejtues i LOGOS Alumni-t përbëhet nga 11 anëtarë, të cilët janë:

Olgert Xhafer  kristixhaferi@yahoo.com

Besfort Ferhati  besfort.ferhati@sptaliamerikan.com

Kristi Spahiu  kristispahiu@yahoo.com

Rozario Shembitraku  rozarioshembitraku@hotmail.com

Klesta Gjyli  klestagjyli@hotmail.com

Bruna Dungu  dungubruna@gmail.com

Erta Lika  ertalika@hotmail.com

Migena Ciko  migenaciko@yahoo.com

Paulin Jorganxhi  pjorganxhi@gmail.com

Xhilian Spahiu  xhilian.spahiu@shlplogos.edu.alit@shlplogos.edu.al

Kristiana Nasto  kristiana.nasto@shlplogos.edu.al