Ndërkombëtarizimi

___________ 

Aktualisht Kolegji Universitar “Logos” është partner në një projekt ndërkombëtar në bashkëpunim me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes, të titulluar: Eco – Destinations. Tourism in Synergy with Energy Efficency: Creating Eco-Sustainable Tourism Destinations.

Për detaje mbi projektin, mund të vizitoni faqen:

http://www.greece-albania.eu/index.php/component/projects/?view=item&id=42

 

Kolegji Universitar “Logos” është partner në projectin NECA, project number 585873-EPP-1-2017-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP, mbi organizimin dhe mbështetjen e një masteri ekzekutiv; Executive Master “Freedom of Conscience, Religion and Human Rights” në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Universitetin e Bolonjës si dhe me universitete të tjera brenda vendit.