PARTNERËT NË TREGUN E PUNËS

Për realizimin e qëllimit të tij, Kolegji Universitar “LOGOS” ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi me një sërë institucionesh brenda dhe jashtë vendit të cilat sigurojnë shkëmbimin e eksperiencave mes studentëve, stafit akademik, përditësimin e njohurive shkencore dhe kualifikimin profesional të tyre.

Kolegji Universitar “LOGOS” ka marrëveshje bashkëpunimi me disa institucione brenda vendit ku studentët kryejnë praktikën, shkëmbejnë eksperiencat dhe fitojnë aftësi profesionale.

Universitetet brenda dhe jashtë vendit me të cilat bashkëpunon Kolegji Universitar “LOGOS” mundësojnë shkëmbimin e eksperiencave shkencore mes stafit akademik dhe studentëve, përmirësimin e proçesit të mësimdhënies dhe angazhimin në projekte të përbashkëta.

Partnerët dhe bashkëpunëtorët e Kolegjit Universitar “LOGOS” janë: 

Universiteti i Pireut

Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”

Universiteti Bujqësor i Tiranës

 

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë

 

Qendra Orthodhokse Diagnostike “Ungjillëzimi”

 

Spitali Hygeia

 

Laboratori Microtest Diagnostics

Agjencia Kombëtare e Turizmit

 

Laboratori Nobel Durrës

Banka NBG Albania

 

Neranxi

 

Intersig Albania

 

Klinika Bylis, Fier

 

Telekom Albania

Credins Bank

Laboratori Mjekësor Intermedica

Alumil Albania Shpk

Zyrë Kontabiliteti Shembitraku

Instituti i Modelimeve në Biznes