Kolegji Universitar “LOGOS” ofron tarifat më konkurruese në treg

Pagesat mund të shpërndahen në disa këste gjatë vitit. Më poshtë do të gjeni një listë me tarifat e të gjitha programeve të studimit:

Cikli i Parë Bachelor:

FINANCË KONTABILITET

150,000

Lek / vit

Tarifa mund të ndahen në 3 këste për vit

Për studentët e ekselencës

bursa mund të shkojë deri

në masën 100%

 Bachelor

MENAXHIM BIZNESI

150,000

Lek / vit

Tarifa mund të ndahen në 3 këste për vit

Për studentët e ekselencës

bursa mund të shkojë deri

në masën 100%

Bachelor

MENAXHIM TURIZMI

150,000

Lek / vit

Tarifa mund të ndahen në 3 këste për vit

Për studentët e ekselencës

bursa mund të shkojë deri

masën 100%

 Bachelor

INFORMATIKA E APLIKUAR

170,000

Lek / vit

Tarifa mund të ndahen në 3 këste për vit

Për studentët e ekselencës

bursa mund të shkojë deri

në masën 100%

Bachelor

TEKNIK I LARTë PëR LABORATORë 
MJEK
ëSORë

180,000

Lek / vit

Tarifa mund të ndahen në 3 këste për vit

Për studentët e ekselencës

bursa mund të shkojë deri

në masën 100%

Bachelor

Cikli i Dytë Master Profesional:

FINANCË KONTABILITET

150,000

Lek / vit

Tarifa mund të ndahen në 3 këste për vit

Për studentët e ekselencës

bursa mund të shkojë deri

masën 100%

Master Profesional

FINANCË KONTABILITET

150,000

Lek / vit

Tarifa mund të ndahen në 3 këste për vit

Për studentët e ekselencës

bursa mund të shkojë deri

masën 100%

Master Profesional