Zyra e Marketingut dhe Teknologjisë së Informacionit

 

Zyra e Marketingut është përgjegjëse për shpërndarjen e informacionit mbi çështjet e lidhura me Kolegjin Universitar ‘LOGOS”. Zyra është përgjegjëse për koordinimin e kërkesave për informacion të mediave, intervista, komunikata për shtyp, njoftime publike, fjalime nga autoritetet e Kolegjit Universitar “LOGOS”, shpalljen e aktiviteteve dhe për nxitjen dhe lehtësimin e shpërndarjes për mediat të njoftimeve, urdhërave, etj në lidhje me aktivitetin e Kolegjit Universitar “LOGOS”. Ajo administron informacionin e botuar në faqen e internetit të Kolegjit.

Kontakt
it@shlplogos.edu.al; marketing@shlplogos.edu.al