Kolegji Universitar “LOGOS” ofron tarifat më konkurruese në treg

Pagesat mund të shpërndahen në disa këste gjatë vitit. Më poshtë do të gjeni një listë me tarifat e të gjitha programeve të studimit:

Cikli i Parë Bachelor:

Financë

Kontabilitet

150,000

Lek /vit

Tarifa mund të ndahen në 3 këste për vit

Për studentët e ekselencës

bursa mund të shkojë deri

në masën 100%

 Bachelor

Menaxhim Biznesi

150,000

Lek /vit

Tarifa mund të ndahen në 3 këste për vit

Për studentët e ekselencës

bursa mund të shkojë deri

në masën 100%

Bachelor

Menaxhim Turizmi

150,000

Lek /vit

Tarifa mund të ndahen në 3 këste për vit

Për studentët e ekselencës

bursa mund të shkojë deri

në masën 100%

 Bachelor

Informatikë e Zbatuar

170,000

Lek /vit

Tarifa mund të ndahen në 3 këste për vit

Për studentët e ekselencës

bursa mund të shkojë deri

në masën 100%

Bachelor

Teknikë e Lartë në Laboratorë Mjekësorë

180,000

Lek /vit

Tarifa mund të ndahen në 3 këste për vit

Për studentët e ekselencës

bursa mund të shkojë deri

në masën 100%

Bachelor

Cikli i Dytë Master Profesional:

Financë-Kontabilitet

150,000

Lek /vit

Tarifa mund të ndahen në 3 këste për vit

Për studentët e ekselencës

bursa mund të shkojë deri

në masën 100%

Master Profesional

Financë-Kontabilitet

150,000

Lek /vit

Tarifa mund të ndahen në 3 këste për vit

Për studentët e ekselencës

bursa mund të shkojë deri

në masën 100%

Master Profesional